line

Manuscript variations*.

Region: A: Cinlipluc (Morris* has Cinlipiuc); B: Cinlipuic; C: Cinlipuic; D: Cinloipiauc; E: Cinloipiauc.
Fountain: A: Finnaun; B: Om.; C: Om.; D: Fontain; E: Fonta.
Guur Helic: A: Guur Helic; D: Guorhelic; E: Hungorhelic.