line

Manuscript variations**.

Name of valley A: Citheinn; B: Ciheinn; C: Ciheinn; Durham,G,E: Cihein; K: Cheim; L: Chenin.
Name of place thrown: A: Cereuus; E: Cerenus; K, Durham, L: Polkerist; G: Polleerist.